Tıp Fakültesi
23.11.2022

Öğrencilerimize Duyuru

DUYURU

İlimizde 23.11.2022 günü meydan gelen deprem nedeniyle, Üniversitemiz yerleşkelerinde ilk tespitlere göre herhangi bir ağır hasar bulunmamaktadır. Eğitim binalarında deprem nedeni ile meydana gelen sıva çatlağı, kısmi asma tavan hasarları gibi küçük çaplı onarımların yapılabilmesi, öğrencilerimizin motivasyonunun olumsuz etkilenmemesi amacıyla Üniversitemizde 23 Kasım-04 Aralık 2022 tarihlerinde eğitim-öğretime (Tıp Fakültesi 6.Sınıf İntörn öğrencileri hariç) ara verilmesinin uygun olduğuna dair Üniversitemiz Senatosunca karar verilmiştir.

Üniversite Senatosunca alınan bu karar gereğince Tıp Fakültemiz Dönem 1, Dönem 2, Dönem 3 te ders, Dönem 4 ve Dönem 5 te stajlar 04 Aralık 2022 tarihinden itibaren kaldığı yerden devam edecek olup, ders ve staj programlarına ait takvim tekrar düzenlenecektir.

Dönem 6 intörn öğrencilerimiz stajlarına ara verilmeksizin devam edeceklerdir.

Tıp Fakültesi Dekanlığı

 

Üniversitemiz Senatosunun 23/11/2022 tarih ve 2022/182 sayılı kararı için tıklayınız