Tıp Fakültesi
31.03.2023

Dönem 1-2-3 Öğrencilerine Uzaktan Öğretim ve Yüz yüze Eğitimin Birlikte Verilmesi Hakkında Duyuru

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 30 Mart 2023 tarihinde aldığı 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemi’ne ilişkin alınan yeni kararlarına ve Üniversitemiz Senatosunun 31 Mart 2023 tarihli 2023/48 sayılı kararına göre, 03 Nisan 2023 tarihinden itibaren halihazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilecektir. 

Buna göre 03 Nisan 2023 tarihinden itibaren isteyen Dönem 1-2-3 öğrencileri devam şartı aranmaksızın sınıflarda eğitimlerini yüz yüze alabileceklerdir. Yüz yüze eğitim almak isteyen öğrencilerimiz bu taleplerini 01 Nisan 2023 tarihinden itibaren OBS sistemi üzerinden iletebileceklerdir.

Dekanlık