Tıp Fakültesi
25.07.2022

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI (NOT ORTALAMASI) YATAY GEÇİŞ İLANI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI (NOT ORTALAMASI) YATAY GEÇİŞ İLANI

A-BAŞVURU ŞARTLARI

1- Yatay geçiş ancak eşdeğer diploma programları uygulayan Yükseköğretim Kurumları arasında (Fakülteden Fakülteye) Yüksek Öğretim Kurulu tarafından ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

2- Yükseköğretim Kurumlarının hazırlık sınıfına, Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına ve Lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

3- Yatay geçiş için öğrencinin;

  1. Kayıtlı olduğu kurumdaki bütün derslerini alıp, sınavlarını başarmış olması ve başvuru yaptığı sınıfa geçmesi gerekir.
  2. Kayıtlı olduğu kurumdan sağladığı genel ağırlıklı ortalamasının (GANO) 4’lük sistemin uygulandığı üniversiteden gelen öğrenciler için en az (YÖK 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistem karşılıkları tablosuna göre) 2,30 ve 100’lük sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 60 olması gerekir.
  3. Disiplin cezası almamış olması gerekir.

4- Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi;

 1. Lisans programlarına yatay geçiş için başvuran Kurumlar arası geçişler ve bunlara ilişkin değerlendirmelerde “Düzce Üniversitesi Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönergesinin 13/5.b maddesine göre, Üniversiteye Giriş Puanının (100’lük sisteme dönüştürülmüş halinin) %70’i ile Genel Akademik Not Ortalamasının (GANO) (100’lük sisteme dönüştürülmüş halinin) %30’u toplanarak, Yatay Geçiş Puanı belirlenir.
 2. Her sınıf için ilan edilen kontenjan sayısı kadar asıl aday yatay geçiş puanına göre sıralanır. Aynı usulle asıl aday sayısı kadar yedek aday belirlenip ilan edilir.

 

B-İSTENEN BELGELER

           1- Başvuru Formu (Tıklayınız)

            2- Onaylı not belgesi/transkript (Başvuran adayın ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği tüm dersleri, bu derslerden aldığı notları ve 100’lük sisteme göre not ortalamasının gösteren belge) (100’lük sisteme göre not ortalamasını getiremeyen adaylarda “Yükseköğretim kurulu not sistemindeki 100’lük not karşılıkları” tablosu kullanılır.)

           3- Öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu derslerin öğretim planının (ders müfredatları ve ders içeriklerinin) onaylı örneği

           4- Öğrencinin ÖSYS’ye girdiği yıla ait ÖSYS sonuç belgesi. (internet çıktısı)

           5- Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını gösterir belge.

           6- Nüfus cüzdanı fotokopisi

           7- Yeni tarihli öğrenci belgesi

            8- Kayıtlı oldukları üniversiteden alacakları yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair belge

Not: Online başvuru olması sebebiyle eksik belge olması halinde başvuru formunda belirtmiş olduğunuz mail adresiniz üzerinden iletişime geçilecek olup dönüş olmaması halinde sorumluluk kişiye aittir. 

 

C-2022-2023 TIP FAKÜLTESİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

2. SINIF KONTENJAN 3. SINIF KONTENJAN 4. SINIF KONTENJAN 5. SINIF KONTENJAN
Yurt İçi Yurt Dışı Yurt İçi Yurt Dışı Yurt İçi Yurt Dışı Yurt İçi Yurt Dışı
4 0 4 0 4 0 4 0

 

D-YATAY GEÇİŞ BAŞVURU TARİHLERİ / YERİ

Başvuru Tarihleri

25 Temmuz-29 Temmuz 2022

Değerlendirme

01 Ağustos-04 Ağustos 2022

Sonuç İlanı

05 Ağustos 2022

 Asıl Olarak Yerleşenleri Kayıt Tarihleri  08-10 Ağustos 2022
 Yedek Kayıt Tarihleri  11-12 Ağustos 2022

 

 • Başvurular https://ebasvuru.duzce.edu.tr/ adresinden yapılacaktır. E-Başvuru rehberi için tıklayınız.

 

 • Belge geçer (Faks) elektronik ortamda (e-posta), kargo ile gönderilen yada elden verilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

 

 • Belgelerin aslı kayıt esnasında getirilecektir. İstenilen tüm belgelerin aslının onaylı mühürlü olması şarttır.