Tıp Fakültesi

Fakülte Yönetimi

Prof.Dr. Nedim SÖZBİR

 Dekan V.

 Prof.Dr. Muhammet Ali KAYIKÇI

Dekan Yardımcısı 

Doç.Dr. Cengiz TUNCER

Dekan Yardımcısı  

Ahmet Sabit UĞURLU

Fakülte Sekreteri