Tıp Fakültesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Öğretim Üyeleri

  • Doç. Dr. Ömer POLAT (Başkan V.)
  • Doç.Dr. Cengiz TUNCER
  • Dr.Öğr.Ü. Güven KILIÇ

Tıpta Uzmanlık Öğrencileri

  • Arş.Gör.Dr. Doğan ŞENSOY
  • Arş.Gör.Dr. Muammer YAKUPOĞLU