Tıp Fakültesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Öğretim Üyeleri

  • Doç.Dr. Cengiz TUNCER
  • Dr.Öğr.Ü. Güven KILIÇ 
  • Dr.Öğr.Ü. Adem KURTULUŞ (Başkan V.)

Tıpta Uzmanlık Öğrencileri

  • Arş.Gör.Dr. Muammer YAKUPOĞLU
  • Uzm.Öğr.Dr. Mithat Can ATASOY