Tıp Fakültesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Öğretim Üyeleri

  • Doç.Dr. Cengiz TUNCER
  • Dr.Öğr.Ü. Güven KILIÇ (Başkan)
  • Dr.Öğr.Ü. Adem KURTULUŞ

Tıpta Uzmanlık Öğrencileri

  • Arş.Gör.Dr. Muammer YAKUPOĞLU