Ziraat Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ Başkan Dekan
Prof. Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU Üye Orman Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. İlyas UYGUR Üye Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Şerif DEMİR Üye Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ Üye Bitki Koruma Bölümü Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Hüseyin GÜNGÖR Üye Tarla Bitkileri Bölümü Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Üyesi Hülya ÜNVER ÜyeBahçe Bitkileri Bölümü Bölüm Başkanı 
Dr. Öğr. Üyesi Emine AYDIN
Üye
Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Bölüm Başkanı
Doç.Dr.  Pınar GÖÇ RASGELE
Üye
Biyosistem Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Salih KARABÖRKLÜ Üye Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Zübeyde Filiz ARSLAN Üye Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe YAZLIKÜyeBitki koruma Bölümü Öğretim Üyesi