Ziraat Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Tarımsal Biyoteknoloji

Bitki, hayvan veya mikroorganizmaların tamamı ya da bir parçası kullanılarak yeni bir organizma (bitki, hayvan ya da mikroorganizma) elde etmek veya var olan bir organizmanın genetik yapısında arzu edilen yönde değişiklikler meydana getirmek amacı ile kullanılan yöntemlerin tamamına Biyoteknoloji denmektedir.
 
Biyoteknoloji; temel biyoloji bilimleri, mühendislik ve bilişim teknolojilerinin iç içe geçtiği ve bir arada kullanıldığı geniş bir disiplindir. Tıp, ilaç, tarım ve hayvancılık, elektronik ve haberleşme, savunma sanayii, malzeme bilimleri ve gıda endüstrisi biyoteknolojinin başlıca uygulama alanlarıdır.
 
Tarımda biyolojik girdilerin en iyi şekilde yetiştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla eğitim ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi Ziraat Fakültelerinin asıl faaliyet alanlarını oluşturmaktadır. Temel olarak hızla artan dünya nufusunun yeterli ve dengeli beslenmesini sağlamayı hedefleyen tarımsal biyoteknoloji; bitki ve hayvanlara ait hücre, embriyo, organ kültürleri, genetik yapıların incelenmesi, gen dizilerinin çıkarılması, böylece yeni genotiplerin ortaya çıkartılması bu bilgilerin klasik ıslahta kullanılması veya doğrudan gen transferi ile transgenik genotiplerin yaratılması özellikle tarımın değişik alanlarında fonksiyon gösteren gıda ve yem endüstrisinden, gübre, tekstil, deterjan sektörüne kadar geniş bir yelpazede kullanılan enzimleri üreten mikroorganizmaların bulunması, genetik olarak tanımlanması, verimin artırılması için genetik olarak değişikliğe uğratılması gibi tamamen laboratuar ortamında gerçekleştirilecek uygulamaları kapsar. 
 
Bölümümüzde dünya tarımında çok geniş uygulama alanlarına sahip biyoteknoloji ve yöntemleri hakkında bilgi sahibi olan, bilimsel düşünceyi özümsemiş, bitkisel ve hayvansal üretime yeni ve uygulamalı bir bakış açısı ile yaklaşabilen, Tarımsal Biyoteknoloji alanında uzman Ziraat Mühendisleri yetiştirilmesi amaçlanmaktadır
 
Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü mezunlarının çalışma alanları:
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve ilgili kuruluşları
Araştırma Enstitüleri
Biyoteknoloji Enstitüleri
Tohumculuk, fide-fidan, seracılık sektörleri
Tarımsal Analiz Laboratuvarları
Faaliyet alanı Biyoteknoloji olan özel sektörler
Zirai Karantina ve İl Kontrol Laboratuvarları
Araştırıcı ve öğretim üyesi olarak Üniversiteler
Tarım Kredi Kooperatifleri
Yem sanayi
Belediyeler ve kurumları
Ziraat Bankası ve diğer kamu kurum ve kuruluşları