Ziraat Fakültesi

Şablon Yazıları Klavuzu

1. YÖNETİMSEL İŞLER

2. EĞİTİM-ÖĞRETİM İLE İLGİLİ İŞLER

3. ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ İŞLER

4. MALİ İŞLER

5. DİĞER