Çevirim İçin Tanıtım

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ

 

A. Kurum Hakkında Bilgiler Tarihsel Gelişimi:

Üniversitemiz Senatosunun 09/08/2011 tarihli 10. toplantısında 2011/64 sayılı kararı ile Fakültemizin kurulmasıyla ilgili teklif dosya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmuş, 2809 sayılı Kanun’un 4633 sayılı Kanun'la değişik Ek 30'uncu maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 30.11.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan karar ve 31.05.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2013/4716 Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulmuştur.

Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri:

Misyonu: Düzce Üniversitesi; çağdaş ve demokratik bir üniversite olarak; değişim ve gelişime açık, erdemli bilim, meslek, sanat insanları ve liderler yetiştiren; çevre ve sağlık teknolojileri başta olmak üzere bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri kuran; sürdürülebilir kalkınmaya öncülük eden; yenilikçi, girişimci, spesifik olarak çevre ve sağlık alanlarında evrensel bilgi ve değerler üreten bir üniversitedir.

Vizyonu: Katma değeri yüksek uluslararası bilimsel çalışmalarıyla çevre ve sağlık teknolojileri alanında öncü, nitelikli eğitimi ve ürettiği evrensel değerlerle bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına öncülük eden yükseköğretim kurumu olmaktadır.

Hedefleri:

- Tarımsal Üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak,

- Hızla gelişen bilgi ve teknolojileri tarımsal üretime entegre etmek,

- Donanımlı, karşılaştıkları sorunlara çözüm odaklı yaklaşıma sahip, yenilikçi, girişimci, hedef ve vizyonu olan genç Ziraat Mühendisleri yetiştirmektir.

Akademik Personel Durumu: 

Ziraat Fakültesi’nde; Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Biyosistem Mühendisliği, Tarımsal Biyoteknoloji ve Bahçe Bitkileri olmak üzere beş bölüm bulunmaktadır. Ziraat Fakültesi’nde 4 Profesör, 8 Doçent, 7 Dr.Öğretim Üyesi ve 6 Araştırma Görevlisi  olmak üzere toplam 25 akademik personel görev yapmaktadır.

Akademik personelin bölümlere dağılımı ise:

Bitki Koruma Bölümü:  3 Profesör, 2 Doçent, 1 Dr.Öğr.Üyesi 2 araştırma görevlisi olmak toplam 8 personel,

Tarla Bitkileri Bölümü:  1 Profesör, 1 Doçent, 2 Dr.Öğr.Üyesi  ve 2 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 6 personel,

Bahçe Bitkileri Bölümü: 1 Doçent olmak üzere toplamda 1 personel,

Biyosistem Mühendisliği Bölümü: 3 Doçent, 2 Dr. Öğr.Üyesi ve 1 araştırma görevlisi olmak üzere toplamda 6 personel,

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü: 1 Doçent, 2 Dr.Öğr.Üyesi ve 1 araştırma görevlisi olmak üzere toplamda 4 personel,

Öğrenci Sayısı: 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında toplam lisans öğrenci sayımız 410’a ulaşmıştır.