Ziraat Fakültesi

Dekanımızın Mesajı

Günümüzde dünya nüfusu 7 milyarı aşmış durumda, buna karşın tarım topraklarının amaç dışı kullanımı ile azalması, nüfusun önemli bir kısmının kırsal kesimden şehirlere göç etmesi ve değişen iklim koşulları nedeniyle gelecekte en önemli sorunun gıda temini ve beslenme olacağı öngörülmekte. Bu nedenle, tarım, bugün olduğu gibi gelecekte de stratejik konumunu hep koruyacak bir sektör olmaya devam edecektir. Milli gelire ve istihdama olan katkısı, endüstriye hammadde sağlaması, ihracattaki payı, biyolojik çeşitlilik ve ekolojik dengeyi koruması ile de tarım sektörü gelecek için büyük önem arz etmekte. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız. Hızla gelişen bilgi ve teknolojinin tarımsal faaliyetlerde de kullanılması artık kaçınılmaz. Bu, iyi bir ziraat eğitimi ile mümkündür. Bilimdeki ilerlemeleri takip etmek, uygulamak ve gelecek nesillere aktarmak için her birimize ayrı görevler düşmekle birlikte siz geleceğin genç mühendislerinin de görevi olmalıdır.

Mesleğimizin tanımı; Tarıma, gıdaya ve biyolojik sistemlere, bilim ve teknolojinin uygulanmasıdır. Gelişen bilgi ve teknolojileri yakından takip etmek, okumak, öğrenmek, sorgulamak ve yeni fikirler üretmek zorundayız. Bu yolda sizlerin ilerlemesine destek olacak fakültemizin eğitim-öğretim ve araştırmacı kadrosu sizi ideallerinize ulaştıracaktır. Fakültemizin yeni yönetimi olarak, siz değerli öğrencilerimizin iyi bir eğitim alabilmesi için donanımlı, karşılaştıkları sorunlara çözüm odaklı yaklaşıma sahip, yenilikçi, girişimci, hedef ve vizyonu olan genç mühendisler olarak mezun olabilmesi için gayret sarf edeceğiz. Bu duygu ve düşünceler ile fakültemizin kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür eder, öğrencilerimizin başarılı bir dönem geçirmesini dilerim.

 

                                                                                                                                          Prof. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ
                                                                                                                                                      Dekan