Ziraat Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bahçe Bitkileri

Bahçe Bitkileri bölümünün amacı, temel bahçe bitkileri bilgilerinin yanı sıra, çağdaş bir ziraat mühendisinin iş hayatında gerek duyacağı sağlam bir bilgi altyapıs üzerine inşa edilen uygulama deneyimlerini kazanmış, eğitim öğretim yaptıracağı, dönemlerde karşılaşılan problemlere çözüm getirme yeteneğini kazanmış, analitik düşünebilen, bölge ve ülke sektör ve üretcilerine sağlıklı bilgi ulaştıran ve çevre bilinci gelişmiş, çevre sorunlarına duyarlı kişiliklere sahip Ziraat Mühendislerinin yetişmesini sağlamaktır. Diğer yandan, evrensel ölçekte araştırmalarla bilgi üreterek bahçe bitkilerinde ıslah, yetiştirme ve değerlendirme alanlarının gelişmesine katkıda bulunmak da bu bölümün amaçları içerisindedir.

Bahçe Bitkileri Bölümünden mezun olacak öğrencilerimiz Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile değişik devlet kuruluşlarında araştırıcı ve yayımcı olarak görev alabildikleri gibi, Ziraat Bankası ve bazı diğer bankalar, Tarım Kredi Kooperatifleri, Belediyeler, özel tohumculuk ve fide-fidan yetiştircilik firmaları, meyeve-sebze muhafaza depoları ve ürün paketleme evleri, salça-konserve ve meyve suyu fabrikaları, özel çiftlikler ve seracılık işletmeleri, özel bahçe bakımı ve danışmanlık hizmetleri yanında ayrıca tohum, gübre ve zirai ilaç bayiliği yapabilmekte, isterlerse kendileri özel yetiştiricilik birimlerini kurup işletebilmekte veya üniversitelerde akademik kariyer yapabilmektedirler.