Ziraat Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Fakülte Yönetimi


 

Prof.Dr. Sevcan ÖZTEMİZ

Dekan

                     

                                          Doç. Dr. Hülya TORUN             Doç. Dr. Hüseyin GÜNGÖR  

                                               Dekan Yrd.                                  Dekan Yrd.

 

Rıfat YURDAKUL

Fakülte Sekreteri