Ziraat Fakültesi

Fakülte Yönetimi

 

Prof. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ

Dekan

                                                                                                                                                

       Doç. Dr. Hülya TORUN                       Doç. Dr. Hüseyin GÜNGÖR  

  Dekan Yrd.                                              Dekan Yrd.