Genel Bilgi

Bitki Koruma Bölümünün amacı eğitim ve öğretimin kalitesini arttırarak, düzeyini evrensel normlara ulaştırmak; özgür, bilimsel düşünceye ve bilimsel çalışma disiplinine sahip, insan ve çevre sağlığını göz önünde bulunduran, Bitki Koruma sorunlarının çözümünde entegre mücadele yöntemlerinin hayata geçirilmesini sağlayabilecek nitelikli Ziraat Mühendislerinin yetişmesini sağlamaktır. Bunla birlikte ülke ve bölge tarımının bitki koruma sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak elemanlar yetiştirmek; doğal kaynakların sürdürülebilir bir yaklaşımla kullanılabilmesine olanak sağlayacak bilgaileri üretmek ve yaymak; Bitki Koruma alanında eğitim ve araştırmalarıyla uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bilim dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş, yeni bilimsel açılımlara öncülük edebilen, değişen dünya koşullarında aranan niteliklere sahip uzmanlar yetiştirmek diğer amaçlarıdır.

Bitki Koruma Bölümünden mezun olacaklar, Ziraat Mühendisleri Üniversitelerde, Tarım Bakanlığına bağlı Araştırma Enstitülerinde, Zirai Karantina Müdürlüklerinde, Tarım İl Müdürlüklerinde, Belediyelerde, Devlet Su İşleri ve benzeri kamu kurumlarında görev almaktadırlar. Özel sektörde ise kendi ilaç bayilerini açabilecekleri gibi, tarım ilaçları üreten ve pazarlayan şirketlerde, tarımsal üretim gerçekleştiren farklı büyüklüklerdeki işletmelerde görev almaktadırlar. Bununla birlikte, Ziraat Bankasına bağlı birimler, Şeker Fabrikaları A.Ş, Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Milli Prodüktivite Merkezi, İhracatı Geliştirme Merkezi, TRT, Ticaret Odaları , Ticaret Borsaları Sanayi Odaları, İhracatçı Birlikleri ve tarım ürünleri dış ticareti yapan firmalarda istihdam edilme imkanına sahip olacaklardır.