14.02.2022

“Şeker Mısırı Üretiminde Yabancı Ot Sorunu ve Mücadelesi” Çalıştayı

Bölümümüz öğretim üyesi Doç.Dr. Zübeyde Filiz ARSLAN’ın yürütücü olduğu bir Tübitak projesi kapsamında, 16.12.2021 tarihinde “Şeker Mısırı Üretiminde Yabancı Ot Sorunu ve Mücadelesi” konusunda bir çalıştay düzenlenmiştir. Düzenlenen çevirim içi etkinliğe farklı resmi ve özel kuruluşlardan (Üniversiteler, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar, pestisit üreten kimya firmaları,  gıda firmaları, vd.) toplam 86 kişi katılmıştır. Çalıştay, projede görev alan Fakültemiz öğretim elemanlarından Doç. Dr. Hüseyin GÜNGÖR, Dr. Öğr.Üyesi Emine AYDIN ve Ar. Gör. İbrahim CİNER tarafından düzenlenmiştir.

Çalıştay; açılış konuşmaları, konu ile ilgili genel bilgiler, proje bulguları ve tartışma olmak üzere dört farklı oturumdan oluşmuştur İkinci oturumda; yürütülen Tübitak projesi, ülkemizde şeker mısırı üretimi ve şeker mısırı kalite parametreleri ile ilgili genel bilgiler sunulmuştur. Üçüncü oturumda projeden elde edilen bulgular özet olarak; uygulamaların yabancı otlara şeker mısırı gelişmesine ve şeker mısırı kalitesine etkisi olmak üzere üç farklı başlık altında verilmiştir. Tüm katılımcıların sözlü olarak katılabildiği son oturumda ise öncelikle proje bulguları ve konu ile ilgili mevcut sorunlar hakkında fikir alışverişi yapılmıştır. Daha sonra ise projede danışman olarak görev alan Martin M. WILLIAMS II (Illinois Üniversitesi, ABD) vermiş olduğu “Highlights of a U.S. project aimed at improving weed management and sweet corn production” isimli seminer sonrasında ülkemizdeki mevcut sorunlar ile ilgili katılımcıların sorularını değerlendirmiştir.

Çalıştay bitiminden sonra çalıştaya katılan öğretim üyelerimiz katılım belgelerini almışlardır.