14.02.2022

8. Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü tarafından 24-28 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenen "8. Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresine" bölümümüz Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Ayşe YAZLIK ve öğretim üyemizin Yüksek Lisans öğrencisi Sayın Ali Rıza BÖR "Balıkesir İli Gönen İlçesi Çeltik Üreticilerinin Yabancı Ot Sorunlarının Belirlenmesi"  başlık bir bildiri ile katılım sağlamışlardır. Kongrede Sayın BÖR sözlü sunum yapmıştır.