2.09.2022

Fakültemiz Öncülüğünde Tarımsal Atıkların Fındık Bahçelerinde Malç Olarak Kullanımı Araştırılıyor

Bölümümüz Öğretim Üyesi ve Fitopatoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Zübeyde Filiz Arslan danışmanlığında, Bitki Koruma Anabilim Dalı’nda yürütülen bir doktora çalışması kapsamında, bazı tarımsal atıkların yabancı ot mücadelesinde kullanımı ile ilgili bilimsel araştırmalar yapılıyor. Tarımsal atıkların üreticiler tarafından yabancı ot mücadelesi amacıyla uygulanan kimyasal ve mekanik yöntemlere alternatif olarak kullanılma potansiyeli araştırılıyor.

Diğer tarımsal üretim alanlarında olduğu gibi, fındık bahçelerinde de yabancı otlar, verim ve kaliteyi düşürerek doğrudan zararlı olduğu gibi, hasadı güçleştirerek çeşitli zorluklara da neden oluyor. Karadeniz Bölgesi’nin iklimsel uygunluğu nedeniyle, fındık bahçelerinde yaygın ve yoğun olarak çok farklı türde yabancı otlar görülüyor. Üretimde sorun olan yabancı otları baskı altına almak amacıyla, bölge üreticileri tarafından bazı faktörlere bağlı olarak total etkili herbisitler ile kimyasal mücadele, motorlu tırpan ve motorlu çapa makinesi ile mekanik mücadele tercih ediliyor. diğer mücadele yöntemlerine alternatif olabilen önemli bir fiziksel yöntem olan malçlama, başarılı bir yabancı ot kontrol yöntemi olduğu gibi, özellikle topraktaki su kaybını azaltması ile bitkisel üretimde önemli bir bileşen olarak önem arz ediyor.

Yürütülen çalışma kapsamında, Düzce Merkez ve Akçakoca ilçelerinde son iki yıldır yörenin önemli tarımsal atıkları olan fındık zürufu, mısır sapı ve mantar kompostu materyallerinin fındık bahçelerindeki yabancı otlara etkisi, yabancı otların yoğun olduğu ilkbahar ve hasadın yoğun olarak gerçekleştiği yaz sezonunda gözlemlendi. Doç. Dr. Zübeyde Filiz Arslan, materyallerin etkisi ile ilgili şimdiye kadar yapılan gözlemler sonucunda fındık zürufunun ve mısır sapının yabancı otlara etkili, pratik ve ekonomik uygulamalar olduğunu belirterek, çalışma sonuçları değerlendirildiğinde fındık üreticilerine yönelik gerekli bilgilendirmelerin yapılacağını ifade etti.

Tarımsal atıkların değerlendirilmesi konusundaki bu tür araştırmaların bölgesel ve ülkesel ölçekte artırılmasını ümit ettiğini söyleyen öğretim üyemiz, tarımsal üretim alanlarında malçlama, kompost gübre ve biyopestisitler ile ilgili bazı çalışmalara ihtiyaç olduğunu, başarılı çalışma sonuçlarının üreticilere mutlaka duyurularak uygulamaların yaygınlaştırılması gerektiğini sözlerine ekledi.