Biyosistem Mühendisliği

Genel Bilgi

Biyosistem Mühendisi, canlı ekolojisinin özelliklerinin sistem yaklaşımıyla araştırılması, doğal dengenin korunarak geliştirilmesine yönelik teknolojilerin üretilmesi ve sistem yönetimi konularında çalışması olarak tanımlanmaktadır. Bu noktada, programın amacı, güncel gelişme ve gereksinimlere bağlı olarak Biyosistem Mühendisliği ile ilgili bağımsız araştırma yapabilen ve bilgisayar ile bilgi teknolojilerini kullanabilen, grup çalışmasına yatkın, analitik düşünebilen, tasarım bilgisine ve deneyimine sahip olan, problemlerin tanımlanması, detaylandırılması ve çeşitli bilgi esaslarına göre olası çözümler geliştirebilen, belli konularda bilgiye ulaşan, bu bilgileri derleme ve derlediği bilgileri bir topluluk önünde sunabilme becerisine sahip, gerek yurt içinde gerekse yurdışında hizmette bulunacak mühendisler yetiştirmektir. Ayrıca, insan ve yaşadığı çevre sistemi ile ilgili diğer canlılarla bilimsel ilkelerin, sağlığın korunması ve hastalıkların iyileştirilmesi çalışmalarının uygulanması Biyosistem Mühendisliği Bölümünün avantajlarındandır. Bununla birlikte, arazi ve su kaynakları tarımsal mekanizasyon, tarımsal inşaat ve tarımda enerji kullanımı konularında tarım sektörünün gereksinim duyduğu bilginin üretilmesiyle evrensel bilime katkıda bulunarak, gerek bölgesel gerekse uluslararası boyutta doğal yapıya zarar vermeden, çevreyle dost, sürdürülebilir bir tarım anlayışıyla verim artışı sağlayan uygun tarım tekniklerinin geliştirilmesi de bölümün hedefleri arasındadır.

Biyosistem Mühendisliği Bölümünden mezun olan öğrencimiz, Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı kuruluşlar, Ziraat Bankasına bağlı birimler, Şeker Fabrikaları A.Ş., Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Milli Prodüktivite Merkezi, İhracatı Geliştirme Merkezi, TRT., Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları, Sanayii Odaları, İhracatçı Birlikleri, tarımsal ilaç, gübre, yem ve tohumluk üretimi ve pazarlamasını yapan firmalar ve tarım ürünleri dış ticareti yapam firmalarda istihdam edilme imkanına sahip olacaklardır.

Devlet Su İşleri (DSİ) arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılarak "Biyosistem Mühendisliği" mezunları resmi olarak eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “bir toprak ve/veya tarımsal yapılar ve sulama bölümü mezunu ziraat mühendisi” ibaresi “birisi konusunda uzman benzer işlerde minimum iki yıl çalışmış, ziraat mühendisi veya biyosistem mühendisi” olarak değiştirilmiştir.

 

Haberin devamı için:    https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210129-1.htm