Ziraat Fakültesi
24.05.2022

“Bitki Koruma Ürünlerinin Biyoteknolojik Yöntemler ile Entegrasyonu ve Gelişim Süreci” Anlatıldı

Fakültemizin çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde düzenlediği “Bitki Koruma Ürünlerinin Biyoteknolojik Yöntemler ile Entegrasyonu ve Gelişim Süreci” başlıklı program, çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Fakültemiz Tarımsal Biyoteknoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Taylan Çakmak’ın  moderatörlüğünde başlayan programda, Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, sürdürülebilir tarımda gıda güvenliği açısından biyolojik çeşitliliğin korunmasının önemine vurgu yaptı.  Dünya nüfusu için tarımsal üretimin zorunluluğuna değinen Prof. Dr. Öztemiz, bu konuda; bilgi ve teknolojiyi tarıma entegre etme ile verim ve kaliteyi artırma üzerinde durdu. Konuşmasında biyolojik mücadeleye de dikkat çeken Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, bu alanda istenen seviyede olmasa bile güzel adımların atıldığını sözlerine ekledi.

Gerçekleştirilen açılış konuşmasından sonra program konuşmacıların sunumuna geçildi. Sürdürülebilir yaşam ve tarım için insan etkisini en aza indirmek gerektiğini vurgulayan konuşmacılar, “Hiçbir şey yapamıyorsanız en azından bulduğunuz gibi terk edin.” diyerek, insan kaynaklı sorunların en aza indirilmesini tavsiye ettiler.

Bitki zararlıları ile biyolojik mücadele hakkında bilgi aktaran konuşmacılardan Zirai Mücadele İlaçları Üreticileri Derneği (ZİMİD) Başkanı ve Syngenta Tarım San. ve Tic. A.Ş yetkilisi Emin Özer “Tarımda Sürdürülebilirlik”, ROTAM Türkiye Ortadoğu Teknik Müdürü Dr. Sami Dura “Ülkemizde Hal Hazırda Yaygın Kullanılan Bitki Koruma Ürünlerinin Üretilmesinde Tarımsal Biyoteknolojik Yöntemlerin Uygulanması”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. İsmail Kasap “Bitki Koruma Ürünlerinin ve Biyolojik Mücadele Açısından Ele Alınabilecek Yeni Olanakların Tarım Ürünlerinde ''Akar'' Zararına Karşı Çevre Dostu Olarak Uygulanabilirliği” ve Prof. Dr. Uğur Gözel “Biyolojik mücadelede Entomopatojen Nematodların Kullanılabilirliği”, Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Bora Kaydan “Bitki Koruma Ürünlerinin ve Biyolojik Mücadele Açısından Ele Alınabilecek Yeni Olanakların Tarım Ürünlerinde ''Unlu Bit'' Zararına Karşı Çevre Dostu Olarak Uygulanabilirliği” başlıklı sunumlarıyla bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.