Ziraat Fakültesi
15.08.2023

Fakültemizde staj yapan öğrencilerimiz stajyerlik süreçlerini tamamladı!

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü stajyer öğrencilerinden Levent MERT (DÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü) ve Umut KOCAATA (Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü) stajyerlik süreçlerini tamamlamışlardır.

Stajları boyunca pek çok farklı faaliyette bulunan stajyerlerimize her bir faaliyet öncesinde teorik bilgiler verilmiş ve ardından uygulama faaliyetlerini yürütme olanakları sağlanmıştır. Stajyerlerimiz özellikle arazi çalışmalarında aktif roller almış, ayrıca arazi faaliyetleri sırasında aldıkları örnekler ile laboratuvar çalışmaları yürütmüşlerdir. Faaliyetlerinin büyük bir kısmını Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomoloji, Fitopatoloji ve Herboloji laboratuvarlarında yürüten stajyerlerimiz ayrıca Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Herbaryum (DUOF)’nda ilgili konularda yerinde incelemelerde bulunarak konuları daha iyi öğrenme/pekiştirme fırsatı bulmuşlardır.

Stajyerlerimiz, stajları boyunca rol aldıkları faaliyetleri ve edindikleri kazanımları kapsayan iki seminer hazırlamış ve tüm duygu ve düşüncelerini 10 Ağustos 2023’de Ziraat Fakültesi toplantı salonunda akademik personellerimiz ile paylaşmışlardır. Ziraat Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ, dekan yardımcısı Doç. Dr. Hülya TORUN, bölüm başkanları, öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin katılım sağladığı seminerler sonrası karşılıklı bilgilendirme ve öneriler ile tecrübeler paylaşılmıştır.

Dekanımız Sayın Prof. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ, stajyer öğrencilerimizin tüm süreçlerinde kendilerine destek olan ve çalışmalarına katkı sağlayan başta Bitki Koruma Bölümü öğretim elemanları olmak üzere tüm akademik ve idari personelimize, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Herbaryum (DUOF) başkanı Prof. Dr. Necmi AKSOY’a ve herbaryum sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Neval GÜNEŞ ÖZKAN’a teşekkürlerini sunmuştur.

Stajyerlerimize bu fırsatları sağlayan Sayın Dekanımız başta olmak üzere, Staj Komisyonumuza ve Staj Koordinatörümüz Sayın Doç. Dr. Ayşe YAZLIK hocamıza teşekkür eder, stajyerlerimize ise eğitim-öğretim hayatlarında başarılar dileriz.