Misyon Vizyon Temel Değerler

Misyonumuz

Düzce Üniversitesi; çağdaş ve demokratik bir üniversite olarak; değişim ve gelişime açık, erdemli bilim, meslek, sanat insanları ve liderler yetiştiren; çevre ve sağlık teknolojileri başta olmak üzere bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri kuran; sürdürülebilir kalkınmaya öncülük eden; yenilikçi, girişimci, spesifik olarak çevre ve sağlık alanlarında evrensel bilgi ve değerler üreten bir üniversitedir.

Vizyonumuz

Katma değeri yüksek uluslararası bilimsel çalışmalarıyla çevre ve sağlık teknolojileri alanında öncü, nitelikli eğitimi ve ürettiği evrensel değerlerle bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına öncülük eden yükseköğretim kurumu olmaktadır.

Temel Değerlerimiz

Bilimsellik,
Yenilikçilik,
Katılımcılık,
Sürdürülebilirlik,
Girişimcilik,
Etik Değerlere Bağlılık,
Şeffaflık,
Sürekli Gelişme,
İşbirliği,
Kurumsal Adalet,
Sevgi ve Hoşgörü.