Ziraat Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Misyon Vizyon Temel Değerler

Misyonumuz

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, çağdaş ve demokratik bir üniversite olarak; ülkenin gelişmesine ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasına katkı sağlayacak meslek insanları yetiştirmek, araştırma ve topluma hizmet alanlarında evrensel değerler üretmek, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri kurmak, sürdürülebilir kalkınmaya öncülük etmektir.

Vizyonumuz

Toplumsal ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında disiplinler arası proje işbirlikleriyle öncü, eğitim-öğretim ve bilimsel gelişme alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, çağdaş, yenilikçi, güvenilir, saygın ve tercih edilen bir fakülte olmak.

Temel Değerlerimiz

Bilimsellik,
Yenilikçilik,
Katılımcılık,
Sürdürülebilirlik,
Girişimcilik,
Etik Değerlere Bağlılık,
Şeffaflık,
Sürekli Gelişme,
İşbirliği,
Kurumsal Adalet,
Sevgi ve Hoşgörü.