Ziraat Fakültesi

İdari Personel

Teknisyen

Hizmetli (Ş)

Fakülte Sekreteri

Memur

Bilgisayar İşletmeni