Genel Bilgi

Gıda üretiminin Dünya nüfusunun ihtiyacını karşılamakta zorlandığı günümüzde; buğday, pirinç ve baklagiller gibi milyonların temel besin maddesini oluşturan “Tarla Bitkileri”; üretimi yapılan tarımsal bitkilerin en başında gelmektedir. Daha az alanda, daha fazla ve daha doğal ürün elde etmek için gelişmiş yetiştirme ve ıslah çalışmaları Tarla Bitkileri bölümünün ana konusunu oluşturmaktadır.

Tarla Bitkileri Bölümü sadece gıda olarak kullanılan “Tahıl ve Baklagillerin” yetiştirilmesi ve ıslahı değil; hayvansal üretimin temelini oluşturan “Yem Bitkilerinin” yetiştirilmesi ve ıslahı, ilaç ve kozmetik endüstrisinin ham maddelerini oluşturan “Tıbbı-aromatik Bitkilerin” yetiştirilmesi ve ıslahı, tekstil, gıda, yakıt vb. endüstrisinin ham maddelerini sağlayan “Endüstri Bitkilerinin” yetiştirilmesi ve ıslahı konularını da içine almaktadır.   

Bu bölüm kapsamında; gerek gıda, gerek yem bitkisi gerekse endüstriyel amaçlı olsun bilinen tarla bitkilerinin yetiştirme ve ıslah çalışmalarının tüm aşamaları yürütülmektedir. Bir yandan yeni çeşitlerin geliştirilmesine çalışılırken, diğer yandan bu çeşitlerin her türlü genetik ve tarımsal özellikleri araştırılmaktadır.

Tarla Bitkileri Bölümünden mezun olan Ziraat Mühendisleri; Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı merkez ve taşra teşkilatlarında, Tarımsal Araştırma Enstitülerinde, ayrıca şeker, un, yem ve yağ fabrikalarında, değişik Bakanlıklarda, belediyelerin imar, fen işleri, park ve bahçeler birimleri, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne (DSİ) bağlı merkez ve taşra teşkilatlarında, meslekle ilgili Araştırma Enstitüleri gibi alanlarda yetki ve görev alarak çalışma imkânı bulabilirler. Ayrıca özel çalışma alanlarında özellikle tarla bitkileri tohumculuğu yapan şirketlerde, ilaç bayilerinde, seralarda çalışma imkânına sahiptirler.