Yönetim Kurulu

Düzce Üniversitesi Ahşap İşleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (DÜAİM) Yönetim Kurulu

 

Prof. Dr. Mehmet BUDAKÇI (Müdür) - DÜ Orman Fakültesi 

Dr. Serkan ÖZDEMİR (Müdür Yardımcısı) - DÜ Orman Fakültesi

Dr. Mustafa KORKMAZ (Müdür Yardımcısı) - DÜ Orman Fakültesi

Doç. Dr. Hüseyin PELİT - DÜ Orman Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi H. Hüseyin CİRİTCİOĞLU - DÜ Orman Fakültesi