Merkezimiz Hakkında

Düzce Üniversitesi Ahşap İşleri Araştırma ve Uygulama Merkezi 11.05.2020 tarih 31124 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik çerçevesinde Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bir birim olarak kurulmuştur. Ahşap İşleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, bölgede çok önemli bir yer tutan ahşap işleri ve mobilya endüstrisinin bilgi birikimini arttırma ve sektörün ihtiyaç duyduğu akademik desteği sağlama misyonunu benimsemiştir.

Merkezin Amaçları

 • Düzce ili ve Anadolu coğrafyasının ahşap işleri ile ilgili teorik, uygulamaya yönelik, deneysel çalışmalar yapmak ve projeler üretmek.
 • Ahşap bina, mobilya, yat/tekne, aksesuar, malzeme vb. konusunda kamu ve özel kişilerin karşılaştıkları sorunların çözümlerine yönelik araştırma ve incelemeler yapmak, görüş bildirmek, rapor hazırlamak, bilirkişi hizmeti yapmak, proje ve benzeri çalışmalar yapmak.
 • Düzce ili ve çevresinde bu alanda uygulama ve araştırma yapacak öğretim elemanı ve öğrenci yetiştirmek.
 • Dezavantajlı olarak nitelendirilen bireyleri çeşitli hobi çalışmaları ile rehabilite etmek ve yeniden topluma kazandırmak.

Merkezimin Faaliyet Alanları

 • Ahşap yapı yada mobilyaların restorasyonunda çalışacak eleman yetiştirmek üzere uygulamalı faaliyetlerde bulunmak
 • Tarihi ahşap binaların envanterlerini çıkarmak; röleve, restorasyon, konservasyon ve restitüsyon projelerini hazırlamak.
 • Ahşap işleri ile ilgili olarak daha önceden hazırlanmış yazılı ve görsel materyallerin toplanıp, tasnifinin yapılarak kullanıcıların hizmetine sunulmasını sağlamak.
 • İlgili konularda eğitim - öğretim yapmak veya görgü  ve bilgisini geliştirmek üzere yurt dışına eleman göndermek ya da bu amaçla gönderilenleri kabul etmek.
 • Ulusal ve uluslararası seminerler, konferanslar ve workshop çalışmaları yapmak.
 • Meslek sahibi olmayan bireyleri ahşap işlemeciliği, mobilya konusunda meslek edindirmeye yönelik çeşitli eğitim ve kurslar düzenlemek
 • Ahşap mobilya, yat/tekne, aksesuar, oyuncak vb. tasarımı ve üretimi konusunda kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler vb. toplantıları tertip etmek ve bu toplantılara katılmak, yarışmalar düzenlemek
 • Bülten, kitap ve dergi çıkarmak.
 • Başta lisans ve lisansüstü öğrencileri olmak üzere araştırmacıların uygulama yapabileceği etüt merkezi/laboratuvar imkanı sağlamak
 • Merkezin kuruluş amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmalar yapmak.Resim Grafik BeleşeniResim Grafik BeleResim Grafik Beleşeni