Akademik Personel

 

 

Prof. Dr. Mehmet BUDAKÇI

Merkez Müdürü

(3260)

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KORKMAZ

Müdür Yardımcısı

(3263)

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Serkan ÖZDEMİR

    Müdür Yardımcısı

(3265)