Akademik

 

Doç. Dr. Meral KEKEÇOĞLU

Merkez Müdürü

 

Dr. Öğr. Üyesi Münir UÇAK

Merkez Müdür Yardımcısı