ARI BİZİZ BAL DA BİZDEDİR

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri tarafından finanse edilen, bal arılarını çocuklara tanıtmak bilgilendirerek sevdirmek ve bu şekilde farkındalık yaratarak bilgi düzeylerini arttırmak amacıyla Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezinde (DAGEM) yürütülen “Arı Biziz Balda Bizdedir” projesi, merkezimiz tarafından 2011 yılından başlayarak 2015 yılına kadar beş defa düzenlenmiştir.  
 Arılar bal, polen, arı sütü ve propolis gibi arı ürünlerinin üretimi nedeniyle insan yaşamında önemli bir yere sahiptir. Bundan daha önemlisi doğal tozlaşmada en fazla etkili böcek grubu olarak geleceğin besin güvencesidir. Ancak ne yazık ki çocuklarımız arı iğnesi ile sokar korkusu ile büyümekte ve bu korkuyla büyüyen çocuklar arıların doğa ve doğal sürdürülebilirlik açısından önemini fark edememektedir. Böcekler içinde önemli bir yere sahip olan bal arılarını çocuklara tanıtmak bilgilendirerek sevdirmek ve bu şekilde farkındalık yaratmak üzere TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri kapsamında Arı Biziz Balda Bizdedir projesinin yapılması düşünülmüş ve hayata geçirilmiştir.  Hedef kitlemiz, hem kırsal hem de kentsel kesimde bulunan ortaokullarının öğrencileriyle, Bilim sanat Merkezi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarından aynı yaş grubu öğrencilerdir.
Proje yaş grubuna yönelik olarak teorik ve uygulamalı eğitimler şeklinde, toplam 80 katılımcı (4 grup, her grupta 20 kişi) ile gerçekleştirilmiştir.  Arı ailesi, morfolojisi, anatomisi anlatılarak, mikroskop altında incelenmiş ve arıların yaşam alanları tanıtılarak atölye çalışmalarıyla farklı kovan tipleri tasarlanmıştır. Bal dışındaki alternatif arı ürünleri ve farklı kullanım alanları tanıtılarak, sanatsal etkinliklerle katılımcıların konuları pekiştirmeleri sağlanmıştır. Arazi çalışmalarında arılar doğal yaşam ortamlarında gözlenerek bu esnada ballı bitkilerden örnekler toplanması sağlanmıştır. Daha sonra toplanan bitki örneklerinin polenleri mikroskobik düzeyde incelenmiştir. Bilimsel düşünme yetilerini geliştirmeye yönelik teorik dersleri destekleyecek nitelikte deneysel etkinlikler yaptırılarak konuyla ilgili değişik atölyelerin de yer aldığı çalışmalar 20 kişilik gruplar halinde gerçekleştirilmiştir.
Her gruba eğitim öncesinde ve sonrasında arılarla ilgili mevcut bilişsel, duyuşsal becerilerini, ekosentrik ve antroposentrik bakış açılarını ve eğitim sonunda edindikleri kazanımları belirlemek amacıyla ön test ve son test uygulamaları yapılarak, bu kapsamda uygulama öncesinde ve sonrasında arı konusuyla ilgili arı anketi ve başarı testi yaptırılmıştır. Böylece eğitimler sonunda çocuklarda ortaya çıkan bilişsel ve duyuşsal farkındalık ölçülmüş ve ayrıca proje çalışmalarından sonra gerçekleşen geri dönüşümler ile ortaya çıkan farkındalığın kalıcılığı da izlenmeye çalışılmıştır.