Yönetim ve Danışma Kurulu

MERKEZIN YÖNETIM KURULU ÜYELERI

Müdür: Doç. Dr. Meral KEKEÇOĞLU

Müdür Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Münir UÇAK

Üye: Doç. Dr. Ernaz ALTUNDAĞ 

Üye: Doç. Dr. Hüsnü GERENGİ


MERKEZİN DANIŞMA KURULU ÜYELERİ

TÜGEM Temsilcisi 
TAGEM Temsilcisi
Düzce İli Tarım İl Müdürlüğü
Düzce İli Arı Yetiştiricileri Başkanı
Ordu Arıcılık Enstitüsü Müdürlüğü
Ardahan Arıcılık Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü
Hacettepe Üniversitesi Arı Ürünleri Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme Merkezi Müdürlüğü
TEMA Arıcılık Temsilcisi
Öğrenci Temsilcileri
Özel Kuruluş Temsilcileri