Genel Bilgi

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) 18 Mayıs 2009 tarihli ve 27232 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik çerçevesinde Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bir birim olarak kurulmuştur. 20 Ağustos 2009 tarihinde Düzce Üniversitesi Rektörlüğünün 211-1006/3683 sayılı kararı ile Doç. Dr. Meral KEKEÇOĞLU DAGEM müdürlüğüne atanmıştır. Düzce Üniversitesi Rektörlüğünün 211-761-1060 sayılı onayı ile 4 Mart 2010 tarihinde (DAGEM)’in ilk yönetim kurulu oluşturulmuştur.

Merkezimiz araştırma ve uygulama faaliyetlerini Yığılca ilçesi Hoşafoğlu mevkiindeki uygulama sahasında  sürdürmekte olup Konuralp’teki Rektörlük binasında da DAGEM irtibat ofisi bulunmaktadır.

DAGEM, bölge ve ülke arıcılığının geliştirilmesi ve sektörde yaşanan sorunların çözümüne katkı sağlanması konusunda faaliyetlerde bulunmayı, hem bilimsel hem de sosyo-ekonomik konularda projeler üretmeyi öncelikli hedefi olarak belirlemiştir. Merkezde moleküler temelli araştırmalar ile, arı biyolojisi, arı ıslahı, arı ırkları, arı hastalıkları, arı ürünleri, arıcılıkta kullanılan modern ekipmanların geliştirilmesi ve arıcı eğitimi ile ilgili TUBİTAK, MARKA, DÜBAP ve AB destekli çeşitli projeler yürütülmektedir.

DAGEM kurulduğu günden bu güne 20 bilimsel, 7 sosyal proje hazırlamış, farklı il ve ilçelerde 30 arıcılık eğitimi ve çeşitli seminerler düzenlemiştir. Toplamda her yaş ve cinsiyetten 670 kişiye eğitim verilmiştir. Yapılan çalışmaların sonuçlarının paylaşıldığı ulusal ve uluslararası 51 kongre katılımı gerçekleştirilmiştir. Bunların yanı sıra ulusal ve uluslararası düzeyde 40 bilimsel makale ile arıcılık sektörüne toplumsal ve bilimsel anlamda önemli katkılarda bulunmuştur.