Elektrikli Araçlar ve Dijital Dönüşüm Uygulama ve Araştırma Merkezi

AKADEMİK PERSONEL

https://media-exp1.licdn.com/dms/image/C5603AQGNbTNyDywvHw/profile-displayphoto-shrink_200_200/0/1607251343065?e=2147483647&v=beta&t=pYZ0BVgthnRO4KMLBkpJKM1NSECpt_-eLa7YS2d7hXU

Ünvan, Adı soyadı Öğr. Gör. Lokman ATİK
Web Lokman ATİK
Eposta lokmanatikat]duzce.edu.tr
Dahili