Amaç

AMAÇ

Doğal çevrenin biyolojik zenginliklerinin belirlenmesi, korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun yönde kullanılmasının sağlanmasını misyon olarak üstlenmiş Merkezimiz, geleceğin emaneti olan biyo çeşitliliği korumak ve bu konuda bilinçli bir toplum oluşturmak vizyonu doğrultusunda belirlediği hedeflerle faaliyetlerini sürdürmektedir. Merkezimiz, amaçları doğrultusunda yurtiçinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ve diğer üniversiteler ile ortak çalışmalarda bulunmakta ve biyolojik çeşitlilik üzerine araştırmalarını sürdürmektedir. Küresel iklim değişikliği gibi tüm dünya üzerindeki biyo çeşitliliği etkileyen durumun, bölgemiz ve ülkemiz biyo çeşitliliği üzerinde meydana getirdiği değişimlerin takibi ve geleceğe yönelik koruma uygulanması gereken anahtar tür ve popülasyonların tespiti ve gerekli tedbirlerin ortaya koyulması anlamında hem toplumda hem de kamu kurum ve kuruluşlarında gerekli farkındalığın yaratılması için örnek çalışmalar gerçekleştiren Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, Ülkemizin biyolojik çeşitliliğine yönelik yapmış olduğu çalışmalarla ülke fauna ve florasına, yeni tür kayıtlarını ortaya koymakta ve bu kayıtları bilimsel literatüre kazandırmaktadır.

GÖREVLER

  • Biyolojik çeşitliliğin mevcut durumunun tespitine yönelik çalışmalar yapmak
  • Amaçları doğrultusunda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirlikleri yapmak
  • Mevcut çalışmalar için kaynak yaratılması ve bu kaynakların etkin kullanılmasını sağlamak
  • Biyolojik zenginliklerin korunması için bilimsel toplantı düzenlemek
  • Sürdürülebilir çevre yönetimine yönelik bilgilendirme çalışmaları düzenlemek
  • Biyolojik çeşitlilik ile ilgili Bilimsel literatüre bilgi kazandırmak
  • Canlılara ve çevreye saygılı bir merkez misyonunu ve vizyonunu tesis etmek
  • Evrensel etik ilkeleri benimsemek ve benimsetmek
  • Bölge halkı başta olmak üzere öğrenciler ve kamu kurum ve kuruluş personellerine, “sürdürülebilir çevre” bilincinin kazandırılmasına yönelik toplantı ve eğitim çalışmaları gerçekleştirmek.