2021 Yılı Faaliyetleri

1- Merkez Müdürümüz Doç. Dr. Deniz YAĞLIOĞLU tarafından Karadeniz’de ilk kez Orfoz, Epinephelus marginatus balığının literatüre kaydı gerçekleştirilmiştir Yağlıoğlu, D., Turan, C. (2021). Occurrence of Dusky Grouper Epinephelus marginatus (Lowe, 1834) from the Black Sea: Is it the Mediterranization process of the Black Sea?. Natural and Engineering Sciences, 6(3), 133-138.

2- İlk kez mini inci balığının Anadolu popülasyonunun büyüme parametreleri belirlenmiş ve yayımlanmak üzere uluslararaı hakemli bilimsel dergide yayınlanmak üzere kabul edilmiştir.  Altınışık i, Yaglioglu D, (2022)Age and Growth of the Bulgarian Minnow, Phoxinus strandjae (Drensky, 1926) (Actinopterygii: Cypriniformes: Cyprinidae) Living in Melen River Basin (Düzce, Turkey). Natural and Engineering Sciences, 2021 kabul edildi.

3- Merkez Müdürümüz Doç Dr. Deniz YAĞLIOĞLU TV 24 kanalında Kahraman Poyrazoğlunun editörden programına canlı yayın konuğu olarak katıldı.

4- Merkez Müdürü Doç. Dr. Deniz YAĞLIOĞLU’nun Araştırmacı olarak görev aldığı ''Zargana (Belone Belone)'Nın Türkiye ve Bulgaristan Kıyılarında Karşılıklı Sürdürülebilir Avcılığı Için Bütüncül Bir Yaklaşım Metodu: Genetik ve Morfolojik Stok Analiz Metotlarının Sınırlı-Veriye Dayalı Stok Tespit Metoduyla Birlikte Kullanımı'' başlıklı 121N777 proje no’lu TÜBİTAK uluslararası ikili işbirliği (Bulgaristan) projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.

 Katılınan bilimsel toplantılar

5- “International Webinar on Medicinal Leech Sector’’ Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi  24-25 Şubat 2021

6- "Bal Arısı Zehri" Paneli 10 mart 2021