2022 yılı Faaliyetleri

1- Düzce Üniversitesi, Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (DUBİYOM) ve Akçakoca Belediyesi birlikteliği ile ‘’Yaşam İçin Su ve Temiz Çevre’’ temalı su kaynakları ve doğanın sürdürülebilir kullanılması, su kaynakları ve deniz kirliliği ile ilişkileri konularında toplumsal bilinci artırma çalışmaları dahilinde Akçakoca’da lise öğrencilerine yönelik, 25 Mart 2022 saat 11:00’da Akçakoca Nenehatun Lisesinde merkez müdürümüz Doç. Dr. Deniz YAĞLIOĞLU’nun konferansı ile panel gerçekleştirilmiştir.

2-