Fitoterapi

FİTOTERAPİ 

  • Fitoterapi; hastalıkların önlenmesinde veya tedavisinde bitkinin bütün olarak ya da yaprak, çiçek, tohum, kök gibi kısımlarının kullanımını içerir. Yerel halk tarafından inanç ve geleneklerin doğrultusunda toplanıp hazırlanan bitkiler çeşitli hastalıkların tedavisinde geçmişten bugüne kadar kullanılmaktadır. Bitkilerdeki potent biyoaktif maddeler olan primer ve sekonder bileşikler insanlarda bazı tıbbi etkiler oluşturur. Antimikrobiyal, antidepresan, kas gevşetici ve sedatif etkileri bulunan bitkilerin hemen hemen üçte birinden farmasötik ilaçlar elde edilmiştir. Bitkisel ürünler genellikle meme kanseri, karaciğer hastalıkları, HIV, astım ve romatolojik bozuklukları da içeren kronik tıbbi durumları olan hastalar tarafından kullanılmaktadır. Bitkilerin ilaçlarla beraber kullanımında en önemli klinik sorunlardan biri bitki-ilaç etkileşimi olup hastaların bitkisel bir tedavi yöntemi kullanıp kullanmadıkları mutlaka sorgulanmalı ve kanıta dayalı tıpta etkinliği gösterilen bitkisel ilaçların doktor kontrolünde kullanılmalarına izin verilmelidir. Günümüzde halen bitkilerden üretilmiş bazı ilaçlar modern tıpta kullanılmaktadır. İlk modern ilaç olan aspirinde söğüt ağacının kabuklarından elde edilmiştir.

Kaynaklar

Dağlar N, Dağdeviren HN. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarında fitoterapinin yeri, Euras J Fam Med, 2018;7(3):73-7.

Şarışen Ö., Çalışkan D., Fitoterapi Bitkilerle Tedaviye Dikkat, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 2005;8(14):182-187.

Durusoy Ç., Gözel Ulusoy B., Dermatolojide Bitkisel Tedavi Fitoterapi, Türk Dermatoloji Dergisi, 2007;1:47-50.

Uysal H., Kardiyovasküler Hastalıklarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Konusunda Güncel Yaklaşımlar, Journal of Cardiovascular Nursing 2016;7(Sup 2):69-83.