Klinik Araştırma Dokümanları

Başvuru süreci algoritması için tıklayınız. 

GETAT Etik Kurul Başvuru Dosyaları;

Form-1-Getat Klinik Araştırma Klinik Araştırma İlk Başvuru Üst Yazı Örneği

Form-2-Getat Klinik Araştırma Başvuru Formu

Form-3-Getat Klinik Araştırma Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu

Form-4-Getat Klinik Araştırma Bütçe Formu

Form-5-Getat Klinik Araştırma Araştırma Protokolü Formu

Form-6-Getat Klinik Araştırma Özgeçmiş Formu

Form-7-Getat Klinik Araştırma Düzeltme Formu

Form-8-Getat Klinik Araştırmalar ve İyi Klinik Uygulamaları Eğitim Programı Başvuru Formu

Form-9-Getat Klinik Araştırmalar ve İyi Klinik Uygulamaları Eğitimi Sonuç Bildirimi Başvuru Formu

Form-10-Getat Klinik Araştırma Biyolojik Malzeme Taşıma Formu

Form-11-Getat Klinik Araştırma Ciddi Advers Olay Bildirim Tablosu

Form-12-Getat Klinik Araştırma Klinik Araştırmalarda Arşivlemeye İlişkin Başvuru Formu

Form-13-Getat Klinik Araştırma Klinik Araştırmalarda Değişiklik Basvuru Formu

Form-14-Getat Klinik Araştırma Sonlanım Bildirimi Başvuru Formu

Form-15-Getat Klinik Araştırma Önemli Değişiklik Başvuru Formu

Form-16-Getat Klinik Araştırma Kullanılan Araştırma Ürünlerinin Depolanmasına İlişkin Başvuru Formu

Form-17-Getat Klinik Araştırma Klinik Araştırmalarda Kullanılacak Araştırma Ürünlerinin İthalatı İçin Başvuru Formu

Form-18-Getat Klinik Araştırmalar BGOF Bulunması Gereken Asgari Bilgiler

Form-19-Getat Klinik Araştırmalar Sigorta Klavuzu

Form-20-GETAT Klinik Araştırma Etik Kurulu Karar Formu


Önemli:

1- Başvuru işlemini tamamlamak için formların her sayfasında yürütücünün parafı ve gerekli yerlerdeki imzaların tamamlanmış hallerini sekretaryaya teslim edilmeli, elektronik formları getatetikkurul@duzce.edu.tr mail olarak gönderilmesi gerekmektedir.

2- Başvuru formlarında herhangi bir düzeltme veya değişiklik yapıldığında dosyalardaki versiyon numaraları arttırılarak sayı verilmelidir. Yeni dosya ayrımı bu şekilde belirtilmelidir.

3- "1. 2. 3. 4. 5. 6." formların doldrulması zorunludur. Düzeltme istendiğinde 7. form doldurularak (ıslak imzalı) düzeltilen belge ile hem e-posta üzerinden hem kargo yoluyla GETAT sekretaryasına gönderilmesi gerekmektedir.   

4- Uygulamanın yapılacağı GETAT merkezinin bağlı olduğu hastane başhekimliğinden çalışmanın yapılabileceğini dair  "izin belgesi" zorunludur.

5- Uygulamanın yapılacağı kurumun uygulamayı yapmaya yetkisi olduğuna dair "kurum yetki belgesi" zorunludur.

6- Uygulamayı yapacak hekimin (yönetmelik gereğince Tıp fakültesi mezunu olmak şartı bulunmaktadır) o uygulamaya ait "sertifikası" zorunludur.

7- Düzce ili dışından başvuranlar için; size en yakın yerdeki etik kurullara başvurmayarak etik kurulumuza neden başvurduğunuzu beyan eden belge eklenmesi zorunludur. (En yakın etik kurullar aktif değil ise aktif olmadığının beyanı ve ilgili etik kurullardan “neden dosya kabul etmediklerine dair” resmi yazı) (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik Birinci Bölüm 11. maddenin 3. ve. 4. bendinde” belirtilen “(3) Etik kurul onayı, araştırmanın gerçekleştirileceği uygulama merkezi bünyesindeki etik kurul tarafından, burada etik kurul bulunmuyorsa uygulama merkezine en yakın yerdeki etik kuruldan, izin ise Genel Müdürlük tarafından verilir. (4) Çok merkezli klinik araştırmalarda koordinatör merkezin bulunduğu yerdeki etik kuruldan onay alınması, burada etik kurul bulunmuyorsa koordinatör merkeze en yakın yerdeki etik kuruldan onay alınması gerekir.)

8- GETAT Etik Kurul adres bilgisi aşağıdaki gibidir:                                                                

Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Etik Kurulu, Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kat:1, Konuralp Yerleşkesi, Merkez-Düzce