Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (Gtt) Uygulama ve Araştırma Merkezi

Poliklinik Personeli

                                      POLİKLİNİK DOKTORLARIMIZ

                                             

                         Dr. Öğr. Üyesi Rümeysa SAMANCİ                             Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadir KAYA           

                                                    (6810)                                                             (6556)              

 

POLİKLİNİK HEMŞİRELERİMİZ  

 

    

         Arzu EKİNCİ                       Nursel ULUSOY KOÇ 

(6804)                                   (6804)