Merkezimiz

Merkezimizin Sağlık Bakanlığı onaylı GETAT uygulama kurslarını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://duzce.edu.tr/akademik/merkez/dugetam//duyurular/598f0a9f-93b1-422c-8d8b-1251c2f3438c

HAKKIMIZDA

Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜGETAM), Sağlık Bakanlığı politikaları doğrultusunda, GETAT Daire Başkanlığı izni ile 04/06/2018 Bilim Komisyonu kararına istinaden Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bir birim olarak kurulmuştur. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp kapsamında gerekli tedavileri uygulamayı, GETAT alanında eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinde bulunmayı ve bireylerin fiziksel/ruhsal hastalıklardan korunmasına yardımcı olmayı misyon haline getirmiş olan Merkezimiz, amaçları doğrultusunda yurtiçinde bu alandaki diğer aktörlerle ile ortak çalışmalarda bulunmakta ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıbbın bilimselliğini kanıta dayalı çalışmalar yürütmektedir. 

MERKEZİN AMAÇLARI

1.      Sağlık Bakanlığı politikaları doğrultusunda, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Uygulamaları Daire Başkanlığı izni ile kurulan GETAT Merkezinin amacı, toplumun geleneksel ve tamamlayıcı tıbbi tedaviler talebini yetkili ve uzman kişilerce karşılarken aynı zamanda sektördeki bu boşluğu doldurmak,

2.      Düzce ilinde GETAT uygulamalarında çeşitlilik (akupunktur, ozon terapi, kupa-hacamat uygulaması, sülük uygulamaları, larva uygulamaları, fitoterapi, mezoterapi, hipnoz tedavisi, apiterapi, müzik terapi) sağlamak,

3.      Merkezdeki uygulamaları klinik ve analitik araştırmalarla destekleyerek, geleneksel ve tamamlayıcı tıbbi tedavileri bilimsel kanıtlara dayandırmak,

4.      Modern bilim eşliğinde ve etik değerleri benimseyerek, GETAT alanında sertifikalı sağlık profesyonelleri yetiştirmek,

5.      Tedavi amaçlı bitkisel ürünler geliştirerek, ürünlerin standardizasyonu, kalite kontrolleri ve ruhsatlandırmasını sağlamak,

6.      Merkezdeki araştırma ve uygulama faaliyetleri sonucu elde edilen tecrübeleri literatüre kazandırarak bölgedeki diğer aktörlere öncülük etmektir.

MİSYON

DÜGETAM, geleneksel ve tamamlayıcı tıbbi tedaviler ile; tanı koyarak gerekli tedavileri uygulayan, GETAT alanında eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinde bulunan, bireylerin fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunmasına yardımcı olan ve batı tıbbını destekleyen/tamamlayan bir merkezdir.

VİZYON

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında bölgenin öncü kurumu olmak.