Larva Uygulaması

LARVA UYGULAMASI

  • Maggot tedavisi, Lucilia (Phaenicia) sericata sineğinin steril hale getirilmiş larvalarının kronik yaraların tedavisinde kullanılması olayına verilen isimdir. Maggot tedavi, “Maggot Debridman Tedavisi”, “Larva Tedavisi”, “Terapötik Miyaz”, “Biyocerrahi Debridman” ve “Biyocerrahi” gibi isimlerle de anılmaktadır. Deri dış çevre ile organizma arasında bariyer oluşturur. Bazen herhangi bir patolojik nedenden ötürü bozulan deri bütünlüğü yara oluşumuna sebep olur ki bazı iyileşmeyen kronik yaralara bağlı olarak da enfeksiyon tedavileri sıkıntılı döneme girer, yaradaki yüksek miktardaki bakteri içerdiğinden yara iyileşmesi gecikir. Bundan dolayı da yaradaki ölü dokunun debridmanına ihtiyaç duyulur. Bu temizleme sırasında açığa çıkan trombositler iyileşme sürecini başlatır. Larvalar nekrotik ve enfekte dokuyu eritip debride ederek, yara üzerinden mikroorganizmaların dezenfeksiyonunu ve sterilizasyonunu yaparak, yara üzerinde gezerek oluşturdukları mekanik etkiyle yara iyileşmesini stimüle ederek tedavide rol alırlar. Bu etkilerinden dolayı ekonomik, hızlı ve etkin bir yöntem olarak düşünülen maggot tedavi klinik olarak iyileşmeyen, kronik seyirli, tıbbi ve cerrahi tedavilere yanıt vermeyen, bazı dezenfektanlara alerjik özellik gösteren, inatçı kronik yaraların debridmanında ve iyileşmesine yardımcı olarak başarıyla kullanılmaktadır.

Kaynaklar 

Tanyüksel M., Koru Ö., Araz R. E., Kılbaş H. Z. G., Yıldız Ş., Alaca R., Ay H., Şimşek K., Yıldız C., Yurttaş Y., Demiralp B., Deveci M., Beşirbellioğlu B. A., Kronik yaraların tedavisinde steril Lucilia sericata larva uygulamaları, Gülhane Tıp Dergisi, 2014; 56: 218-222.

A. K. Azad, Wan Azizi WS,Adham SA, Yee BL, Maggot debridement therapy for diabetic foot ulcer: Experience from Maggot treatment Centers, Asian Journal of Pharmacy and Pharmacology 2016; 2(1): 23-25.

Hajimohammad K, Esmaili R, Rahimi Z. Maggot Debridement Therapy for Diabetic Foot Ulcer: A Case Report, Crit Care Nurs J. 2017; 10(3).