Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (Gtt) Uygulama ve Araştırma Merkezi

Müzikterapi

MÜZİKTERAPİ

  • Ses; aralarında uyum bulunan titreşimlerdir ve pek çok canlı tarafından iletişim için kullanılır. Bir ritim, bir tempo ve ahengi çağrıştıran canlı veya cansız sistemlerin çıkardığı sesler kâinatın veya tabiatın musikisidir. Bu bakış açısıyla müzik insanın yaratılmasıyla birlikte hep var olan ve yaşamın her döngüsünde ona eşlik eden hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. Müzik insanları bir hipnoz hali oluşturarak etkilemiş ve kitlelere zaman zaman yön vermiştir. Özellikle müzik, duyguları yoğunlaştıran bir özelliğe sahip olduğundan, pek çok medeniyetlerde dini duyguların güçlenmesinde, hastalıkların tedavisinde oldukça yaygın bir yöntem olarak kullanılmıştır. Yoğun bakım hastalarında müzik tedavisinin hastalarda ağrı şiddetini ve anksiyetelerini azalttığı, gevşemeyi sağladığı, hastalardaki bel, boyun ve baş ağrısında etkili olduğu, primipar gebelere doğum yapma sürecinde dinletilen türk müziği rehavi makamının doğum ağrılarını azalttığı bilinmektedir. Müzik terapinin alzheimer, demans hastaları üzerinde olumlu etki yaptığı, yaşam kalitesini yükselttiği belirlenmiş. Müzikterapide, ülkelerin milli otantik müziklerinin etkili olduğu, hastalığın çeşidine göre değişik makam ve enstrümanların fayda sağladığı dikkati çekmektedir. Müzik sadece birtakım hastalarda terapi aracı olarak kullanılmakla kalmayıp, koruyucu olarak ta insanlara büyük faydalar sağlayabilmektedir.

Kaynaklar

Koç E. M., Başer D. A., Kahveci R., Özkara A., Ruhun ve Bedenin Gıdası Geçmişten Günümüze Müzik ve Tıp, Konuralp Tıp Dergisi, 2016;8(1):51-55.

Somakcı P., Türklerde Müzikle Tedavi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2003;15(1):131-140.

Altın A., Aydın Avcı İ., Evde Alzheimer Hastasına Bakım Verenlerin Hasta Bakımına Yönelik Kullandıkları Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemleri, TAF Preventive Medicine Bulletin, 2016.