Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Misyon ve Vizyon

MERKEZİN MİSYONU 

 • Hayvan refahı ve sağlığı konularına dikkat edilerek konvansiyonel deney hayvanları (Sıçan, Fare ve Tavşan) üretiminin yapılması,
 • Deneysel ve diğer bilimsel amaçlar için kullanılacak deney hayvanlarının yetiştirilmesi, bakım-beslenmesi ve barındırılması, Üretim kayıtlarının tutularak ilgili makamlara bilgi verilmesi,
 • Üretici, tedarikçi, kullanıcı ve araştırmaya yetkili kuruluş iş ve işlemlerinin takip edilmesi,
 • Etik kurul onayı almış bilimsel projelerin değerlendirilmesi, prosedürlerin yetkilendirilmesi, deney hayvanı tedariki ve çalışma onaylarının verilmesi,
 • Merkezde yürütülen bilimsel projeler için gerekli alt yapıyı kurmak, Veteriner Hekim, Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Biyolog düzeyinde teknik destek verilmesi ve araştırmacılarla birlikte çalışmaların etik kurul izni alınmış, prosedüre uygun gereken uygulamaların yapılması,
 • Bilimsel projelerin deneysel aşamasının tamamlanması halinde deney hayvanlarının etik kurullar ve uygun ötenazi teknikleriyle teknik elemanların gözetiminde yaşamlarına son verilmelerinin sağlanması,
 • Projelerde kullanılacak deney hayvanı türü ya da merkezin çalışma prensipleri ve uyulacak esasları belirlemek ve proje çalışanlarını bilgilendirmek,
 • Bilimsel projelerde kullanılmak üzere üretilen ya da tedarik edilen deney hayvanlarının sağlık/refah koşullarının ve güvenliklerinin sağlanması, hayvanların uluslararası standartlarda üretilmesi, yetiştirilmesi, bakımı ve beslenmesini sağlayacak alt yapıyı kurmak, Deney hayvanları bilim alanında gerekli teorik/pratik eğitimlerin verilmesini sağlamak,
 • Bu alandaki araştırma ve uygulamalar için yerli ve yabancı kuruluşlar ile işbirliği yapmak,
 • DÜZCE Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu tarafından düzenlenecek olan Deney Hayvanları ve Uygulama Yöntemleri Sertifika Programında” uygulamalı eğitim için gereken laboratuvar koşullarının, teknik elemanların ve eğitim amaçlı kullanılacak deney hayvanlarının sağlanması,
 • Merkezde deney hayvanları üzerinde yapılan tüm uygulamalı derslerin Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu ile birlikte işbirliği halinde etik kurallar çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,

  MERKEZİN VİZYONU

 • İnsan sağlığına hizmet etmek adına, ulusal düzeyde örnek ve öncü, uluslararası platformda saygın ve tercih edilen bir araştırma merkezi olmak.
 • Sağlıklı, güvenli ve hayvan refahına uygun şekilde üretilmiş damızlıklar dışında araştırmacıların talepleri doğrultusunda yıllık 1000 adetin üzerinde deney hayvanlarının konvansiyonel üretimini sağlamak,
 • Her yıl yürütülmüş proje sayısının arttırılmasını ve araştırmacıların merkezden memnuniyetlerini arttırmak,
 • Üretilen deney hayvanlarının projelere dağıtımının organizasyonu yapmak,
 • Teknik personelin hizmet içi kurslarla etkinliği ve yetkinliğini sağlamak,
 • Etik kurallara dikkat edilerek merkezde yürütülen projelerin kontrolünü sağlamak,
 • Veteriner Hekim, Biyolog ve Veteriner teknisyenleri ile hayvan refahı ve sağlığının sürekli ve düzenli kontrolleri yapmak,
 • Hayvan deneyleri yerel etik kurulu ile işbirliği yaparak merkez misyon ve vizyonunu oluşturmak.