Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürülüğü tarafından 09-11 Mayıs 2016 tarihinde Hizel Otel' de gerçekleştirilen Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi - Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı çalıştayına katılım sağlanmıştır. 

Aile içi Şiddetle Mücadele Projesininin anlatıldığı toplantıda projenin hedeflerinin kadının karar mekanizmalarında yer almalarını sağlamak, il koordinasyonu kadın Hukuku' nun daha aktif hale gelmemesini sağlamak ve insan ihlallerini ortadan kaldırılmasını sağlamak olduğuna değinilmiştir.