Tulip 2014

 
Ülkemizde Yükseköğretimde Kadın Liderliğini Geliştirmeyi ve Güçlendirmeyi amaçlayan ilk çalıştay Üniversitemiz tarafından 29 Kasım 2012 tarihinde “Yükseköğretimde Kadın Liderliğini Geliştirme ve Güçlendirme Çalıştayı” adı ile düzenlenmiştir. Çalıştayda, kadın akademisyenlerin yöneticilik ve liderlik görevleri için aday olmalarını destekleyecek liderlik eğitimlerinin geliştirilmesi ve mentorluk ağı kurulması ihtiyacı da tarafımızca öneri olarak dile getirilmiştir.
 
Bu doğrultuda “TULİP: Türk Üniversiteleri Liderlik İyileştirme Programı / Turkish University Leadership Improvement Programı kapsamında kadın akademisyenlerin yöneticilik ve liderlik görevleri için aday olmalarını desteklemek üzere, yine ülkemizde ilk olarak, 26-27 Nisan 2013 tarihleri arasında “Yükseköğretimde Kadın Liderliğini Geliştirme ve Güçlendirme Eğitim ve Mentorluk Programı” Üniversitemiz ve Elginkan Vakfı işbirliğiyle düzenlenmiştir. Bu programa Türkiye’nin 26 ilinden 29 üniversiteden idari görevleri bulunan 30 kadın yardımcı doçent katılmıştır.
 
Nisan 2013’ten bu yana, yurt içinden ve dışından, kadın ve erkek akademisyenlerden ve çeşitli kurumlardan programımızın tekrarlanması talebi almaktayız ve bundan büyük bir memnuniyet duymaktayız. Programı, tüm Türkiye’ye ve yurt dışına taşımayı ve erkek akademisyenleri de kapsayıcı şekilde büyütmeyi planlamaktayız.
 
Yoğun ilgi ve talep doğrultusunda, Düzce Üniversitesi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğiyle 22-24 Ekim 2014 tarihlerinde “II.Yükseköğretimde Kadın Liderliğini Geliştirme ve Güçlendirme Eğitim ve Mentorluk Programı”nı düzenlemekteyiz.
 
Programın yapısı, öğrenmeye ve deneyim paylaşımına dayalı olup, standart ders anlatımının ötesinde liderlik uygulamalarına ve çeşitli konularda pratik önerilere dayalı biçimde liderliğin kadın yönetici için kritik alanlarını güçlendirecek şekilde tasarlanmıştır. Program, kadın akademisyenleri liderliğe teşvik etmeyi, onları bu konuda eğitmenin, desteklemenin ve geliştirmenin ötesinde ilham vererek rol model oluşturmayı ve böylece cesaretlendirmeyi amaçlanmaktadır.