8 Mart Dünya Kadınlar Günü (2017)

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Paneli

Üniversitemiz Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKAM) tarafından düzenlenen “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Paneli”, Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen programa; Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İdris Şahin, Düzce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Zeki Yıldırım, DÜKAM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Şule Ay, Üniversitemizden Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sibel Bayram, Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emel Coşkun, İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emel İştar Işıklı ile öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz katıldı.

Programın moderatörlüğünü gerçekleştiren DÜKAM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Şule Ay, Dünya Kadınlar Günü’nün önemiyle ilgili görüşlerini belirterek kadınların eğitim ve iş dünyasındaki konumlarını istatistikler üzerinden açıkladı. Ülkemizde kamu personellerinin yüzde 66’sının erkek, yüzde 34’ünün kadın olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Ay, üst düzey yönetici pozisyonunun yüzde 93’ünü erkeklerin, yüzde 7’sini ise kadınların oluşturduğunu ifade etti. Yükseköğretim alanında kadın öğretim görevlisi oranının yüzde 38.5 olduğunu dile getiren Yrd. Doç. Dr. Şule Ay, kadın rektör oranının ise sadece yüzde 6.6 olduğuna dikkat çekti.
Konuşmasının ikinci bölümünde ise DÜKAM’ın yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler veren Yrd. Doç. Dr. Şule Ay, Merkez’in ana hedefinin kültürel iklimi değiştirmek ve bölgesel kalkınmaya kadınların daha fazla destek vermesini sağlamak şeklinde özetledi.
DÜKAM’ın Türk Üniversiteleri Liderlik İyileştirme Programı (TULİP) kapsamında, Yükseköğretimde Kadın Liderliğini Geliştirme ve Güçlendirme Eğitim ve Mentörlük Programları ile yine Merkez tarafından Yükseköğretimde Kadın Liderliği: Bugün ve Gelecek başlıklı bir panel düzenlendiğini belirten Şule Ay, Güvenli Bir Hayat Var Avrupa Birliği Projesi, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Koruma ve Destekleme Projesi, Doğu Marmara TR 42 Bölgesi için Kadın Çalışmaları Platformu kurulması gibi birçok etkinliğe destek olduklarını sözlerine ekledi. Türkiye’de çeşitli alanlarda başarılı kadınlardan örnekler veren Yrd. Doç. Dr. Şule Ay, “8 Mart”lara hiç ihtiyaç kalmaması temennisiyle sözü panelistlere bıraktı.
Programın ilk konuşmacısı Yrd. Doç. Dr. Emel Coşkun “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği” konulu bir konuşma gerçekleştirdi. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini, erkeklere ve kadınlara atfedilen farklı değerler, roller, toplumsal konumlar ve sorumluluklar bütünü şeklinde tanımlayan Coşkun, yapılan araştırmalar ile günümüzde doğum hariç biyolojik farklılığın olmadığı sonucunun ortaya çıktığını ifade etti. Ev, iş yaşamı, okul ve siyaset gibi birçok alanda fırsat eşitliği yaratılmaması neticesinde kadınlar açısından toplumsal eşitsizliğin meydana geldiğini dile getiren Yrd. Doç. Dr. Emel Coşkun, bu eşitsizliğin önlenebilmesi için alınması gereken tedbirler hakkında da bilgiler verdi.

Yrd. Doç. Dr. Emel Coşkun, bakım hizmetlerinin kamusallaştırılması ve yaygınlaştırılması, evdeki iş bölümünün politikalarla dengelenmesi, kadınlara tam zamanlı ve güvenceli iş olanakları yaratılması, erken evlendirilmenin önlenmesi ve kadına yönelik şiddete ilişkin katı tedbirler getirilmesi gibi birçok konuda önlem alınması gerektiğini dillendirerek sunumunu tamamladı.
 
Programın diğer konuşmacısı Yrd. Doç. Dr. Sibel Bayram, “Türk Edebiyatında Kadın İmajı” konulu sunumunda kadını toplumun devamını sağlayan, toplumu etkileyen ve toplumdan etkilenen bir birey olarak ifade etti. Toplumsal kodlamalardan dolayı erkeğin daha güçlü, kadının daha güçsüz anlayışının oluştuğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Bayram, edebiyattaki kadın karakterleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Edebiyatta aşk, ölüm, özlem gibi duyguların kadın aracılığıyla anlatıldığına işaret eden Bayram, divan edebiyatında kadının güzelliğiyle ön planda olduğunu belirterek Tanzimat döneminde ise kadının daha gerçekçi ve somut olarak anlatıldığını sözlerine ekledi. Sonraki dönemlerde ve günümüzde kadın karakterinin entelektüel bir şekilde işlendiğini dile getiren Yrd. Doç. Dr. Sibel Bayram, son dönemde ise kadına yönelik şiddet konusunun romanlarda daha fazla yer aldığını belirterek sunumunu sonlandırdı.
Programın son konuşmacısı Yrd. Doç. Dr. Emel İştar Işıklı, “Çalışan Kadının Sorunları ve Kadın İstihdamının Teşviki” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Dünya genelinde kadınların iş gücüne katılımının erkeklere  göre daha düşük olduğunu söyleyen Işıklı, dünyada erkeklerin yüzde 77, kadınların yüzde 50 oranında istihdamda yer aldığını, Türkiye’de ise erkeklerin yüzde 71’inin, kadınların yüzde 29’unun iş gücüne katılım sağladığı bilgisini paylaştı.

Kadınların çalışma yaşamındaki sorunlarını; “Ucuz İşçi Olmak, Enformel İstihdam ve Vasıfsız İşlerde Çalışmak, Cam Tavanlar, Sendikasız Çalışma, Aile İçinde Çalışan Kadının Rol Çatışması, Taciz ve Mobbing” başlıklarında anlatan Yrd. Doç. Dr. Emel İştar Işıklı, Düzce’de gerçekleştirilen “Kayda Değer İstihdam Hibe Projesi hakkında bilgiler vererek, projeyle Düzce ilinde kadın istihdamına yönelik potansiyelin ortaya çıkarıldığını söyledi.

Program, Düzce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Zeki Yıldırım’ın konuşmacılara teşekkür belgelerini takdim etmesiyle son buldu.