Üyelerimiz

Dr. Öğr. Üyesi Filiz Evran Acar

Dr. Öğr. Üyesi Fahriye Hayırsever 

Doç.Dr. Atilla Senih Mayda

Prof.Dr.  Ayla Keçeci

Dr. Öğr. Üyesi Ernaz Altundağ

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Eker

Öğr.Gör. Yeliz Dinçer

Dr. Öğr. Üyesi Nuriye Yıldırım

Öğr.Gör. Çiğdem Sakinoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Seda Çavuş

Öğr.Gör. Dr. Zeynep Topçu

Dr. Öğr. Üyesi Aysel Karaca

Dr. Öğr. Üyesi Özge PINARCIK