Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Koruma ve Destek Projesi

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından finans edilmekte olan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Koruma ve Destek Projesi”;  Internationaler Bund (IB), Başkent Üniversitesi Kadın Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma Uygulama Merkezi (BÜKÇAM) ve Nilüfer Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (NKK) işbirliği ile yürütülmektedir. 
 
Projede temel amaç; Türkiye’de şiddete maruz kalan kadınlara yönelik destek hizmetleri geliştirilerek kadınların şiddete karşı korunmalarının ve nitelikli destek hizmetlerine ulaşmalarının sağlanmasıdır. Proje çalışmaları Şubat 2014’te başlatılmış olup proje süresince Ankara, Düzce, Nevşehir-Kırşehir’de pek çok faaliyet gerçekleştirilmiştir. 
 
12-14 Temmuz 2015 tarihinde STKlar için “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Koruma ve Destek Programı Uygulama Rehberi” hazırlamak amacıyla yürütülen uzman grubu çalışmalarında ve çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkan kitabın yazarlar-uzmanlar grubunda DÜKAM Müdürü Yrd.Doç.Dr. Şule AY yer almıştır.
 
28 Aralık 2015 tarihinde Gür-Kent Otel' de projenin kapanış toplantısı gerçekleştirilmiştir.