Merkezimiz

 

Bir toplumun yüzyıllarca devam eden ortak yaşayışından doğan maddi ve manevi değerlerinin, birikimlerinin ve davranış tarzlarının bütününe kültür denir. Bu tanımın içine:

 • Halk Edebiyatı (Mani, Destan, Türkü, Ninni, Fıkra, Masal, Efsane, Atasözü, Bilmece, Tekerleme, Hikâye)
 • Halk Oyunları
 • Halk Müziği
 • Köy Seyirlik Oyunları
 • Çocuk Oyunları
 • El Sanatları ve Zanaatları
 • Geçiş Dönemleri (Doğum, Sünnet, Evlenme, Ölüm)
 • Halk Mutfağı
 • Halk Mimarisi
 • Halk Bilgisi (Halk Hekimliği, Halk Baytarlığı, Halk Zoolojisi, Halk Botaniği, Halk Meteorolojisi ve Halk Takvimi, Halk Hukuku)
 • Giyim, Kuşam, Süslenme
 • Özel Günler- Karşılamalar- Uğurlamalar (Dini ve Milli Bayramlar, Kandiller, Mübarek Aylar, Nevruz, Hıdrellez, Askere ve Hacca Gidenleri Uğurlama ve Karşılama vb.)
 • Aydınlanma-Isınma
 • Ölçme, Tartma ve Hesaplama Birimleri
 • Kalıp Sözler ve Sesler (Beddua, Yemin, Selamlaşma, İyi Dilek Belirtme, Sevme Sözleri ve Aile Bireylerine Seslenme)
 • Dini Tutumlar ve İnanışlar (Nazar, Sayı, Rüya vs.)
 • Ekonomik Yapı
 • Sosyal Yapı ( Aile, Evlilik Tipleri, Komşuluk İlişkileri, Geleneksel Eğitim, Köy-Kent İlişkisi vs.)
 • Düzce Yöresinin Tarihsel Gelişimi vb. kültürel zenginlikler girmektedir.

Bir toplumun ulusal hafızası olarak nitelendirilen sözlü kültürel mirasın korunması ve devam ettirilmesinin önemli olduğunu gören Avrupa’daki ve Türkiye’deki uzmanlar bu konuda çalışmalar yapmaktadır. Bu durum göz önüne alındığında farklı kökenden birçok insanın beraber yaşadığı ve Türkiye’nin başka hiçbir yerinde görülemeyecek kadar farklı dil ve kültürü bir arada barındıran Düzce ilinin kültürünü oluşturan değerlerin kaybolmadan biran önce kayıt altına alınması, araştırılması, canlandırılması ve araştırma sonuçlarının yayımlanarak kamuyla paylaşılması büyük önem arz etmektedir. Ayrıca, kayıt altına alınan bilgilerin yorumlanması, kendi dönemi ve daha sonraki kuşaklara konuya bakış açısı vermesi açısından bir bölge veya ülkenin kültürel kimlik ve benliği için büyük önem taşımaktadır. Üniversitemizde kurulan Dil, Tarih ve Kültürel Zenginlikleri Araştırma ve Uygulama Merkezi,  Düzce yöresinin kültürel zenginliklerini kaybolmadan kayıt altına almayı ve konuyla ilgili bilimsel araştırmalar yapmayı amaçlamaktadır. Bu Merkezin yapacağı faaliyetler çerçevesinde yerel halk ile Üniversiteyi kaynaştırarak, Üniversitenin toplumsal misyonuna da hizmet vereceği düşünülmektedir.

Misyonumuz
Düzce ilinin kültürel özelliklerini kaybolmadan kayıt altına almak, Üniversitenin yerel halk ile kaynaşmasını sağlamak.


Vizyonumuz
Düzce ilinin somut ve somut olmayan kültür unsurlarını derleyerek kültürel zenginliklerini ortaya çıkarmak, bunların belgelenmesini, korunmasını ve yaşatılmasını sağlamak, ortaya çıkarılan kültürel zenginliklerin kitap, bildiri, makaleler ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmasını sağlamak, özgün ve uygulanabilirliği olan bilimsel çalışmalar yürütmek, evrensel olmak, tercih edilen, tanınan ve değer üreten bir araştırma merkezi olmak.
           
Bir toplumun ulusal hafızası olarak nitelendirilen sözlü kültürel mirasın korunması ve devam ettirilmesinin önemli olduğunu gören Avrupa’daki ve Türkiye’de ki uzmanlar bu konuda çalışmalar yapmaktadır. Bu durum göz önüne alındığında farklı kökenden birçok insanın beraber yaşadığı ve Türkiye’nin başka hiçbir yerinde görülemeyecek kadar farklı dil ve kültürü bir arada barındıran Düzce ilinin kültürünü oluşturan değerlerin kaybolmadan bir an önce kayıt altına alınması, araştırılması, canlandırılması ve araştırma sonuçlarının yayımlanarak kamuyla paylaşılması büyük önem arz etmektedir. Ayrıca kayıt altına alınan bilgilerin yorumlanması, kendi dönemi ve daha sonraki kuşaklara konuya bakış açısı vermesi açısından bir bölge veya ülkenin kültürel kimlik ve benliği için büyük önem taşımaktadır. Üniversitemizde kurulan Dil, Tarih ve Kültürel Zenginlikleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Düzce yöresinin kültürel zenginliklerini kaybolmadan kayıt altına almayı ve konuyla ilgili bilimsel araştırmalar yapmayı amaçlamaktadır. Merkezimizin yapacağı faaliyetler yerel halk ile Üniversiteyi kaynaştırarak Üniversitenin toplumsal misyonuna da hizmet etmektedir.