Hassas Görevler

DİL, TARİH VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
HASSAS GÖREVLER
 
Hassas GörevlerRisk Düzeyi*Görevin Yerine Getirilmeme SonuçlarıAlınması Gereken Önlemler ve Kontroller
   Birimlerden gelen süreli yazıların zamanında hazırlanması ve ilgili birim yada kuruluşlara zamanında gönderilmesi gerekmektedir.Yüksek İdare Cezai yaptırım uygulayabilir, tenkit edebilir ve  zamanında gönderilmeyen yazılar merkezin itibar kaybına neden olabilir.Yazıların takibi kontrollü bir şekilde yapılarak imzalayan ve yazıları hazırlayan personellerin etkili iletişimi sayesinde gecikmeler minimum seviyeye indirilebilir.
 Değişen Kanun, Yönetmelik ve Mevzuatların takibi yapılması  ve gerekli düzenlemelerin zamanında yapılması gerekmektedir.Yüksek Hatalı işlemlerden dolayı doğan hak kayıpları, kaynak israfı ve  kanunun gerektirdiği düzenmelerin  yapılmamasından doğan  soruşturma ve cezai yaptırımlarla karşılaşılmasıKanun ve yönetmelikler günlük takip edilerek ilgili kişilerin bilgilendirilmesi ve gerekli uyarıların yapılması.
Merkez internet sayfasının güncellenmesi, duyuruların yayınlanmasıOrta Web sayfasında yanlış bilgilerin yayınlanması, idarenin itibar kaybı riskiGüncelleme ve duyurular yapıldıktan sonra birkaç defa gözden geçirilerek ikinci bir kişiden gerkli kontroller yapılması istenebilir.
 İzin ve görevlendirmelerin takibiYüksek İzin ve görevlendirmelerin takibinde ilgili tarihlerin öğretim üyelerinin bağlı bulunduğu birimlere eksik veya yanlış bilgilendirilmesi öğretim üyelerinin ek ders ücretlerinin hesaplanmasında yanlışlıklara sebep olabilir İzin ve görevlendirmeler  Personel İzin sistemine zamanında kayıt edilmelidir.