Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi

Akademik

Merkez Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Senem Çolak Yazıcı

mail: senemcolakyazici@duzce.edu.tr

Dahili: 1851


Kariyer Danışmanı 

Öğr. Gör. Zeynep Kömür

Mail: zeynepkomur@duzce.edu.tr

Dahili: 1852


Kariyer Danışmanı 

Öğr. Gör. Yasemin Olğaç Akar

Mail: yaseminolgacakar@duzce.edu.tr

Dahili: 1854