Merkezimiz

Kuruluş

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi 02 Şubat 2021 tarihli ve 31383 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik çevresinde Düzce Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı bir birim olarak kurulmuştur.

 

Misyon

Üniversitemizde okumaya hak kazanan tüm öğrencilerimizin kayıttan itibaren kurumsal uyum ve bağlılıklarının sağlanması, çalışma hayatına en iyi şekilde hazırlanmalarına destek olunması ve nitelikli insan kaynağı potansiyelimizi iş dünyasına tanıtarak, özel ve resmi kurumlarla işbirliğinin güçlendirilmesi, öğrencilerimizin ve potansiyel mezunlarımızın istihdam edilebilirliklerinin artırılması için çalışmalar yapılması.


Üniversitemiz mezunlarının iş hayatına başlarken ilk iş başvurularında, işe alma ve seçme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları her türlü konuda danışmanlık hizmeti sunarak, Üniversite ile olan bağı devam ettirmek amacıyla mezunlarla iletişim halinde olarak işbirliğini sürdürmek.


Vizyon

Düzce üniversitesi öğrenci ve mezunlarının bilgi, beceri, ilgi ve istekleri ile küresel ihtiyaçlar doğrultusunda kariyer planlama ve geliştirme yetkinliklerinin iyileştirilmesini sağlayarak, üniversitemizin saygınlığını ve tercih edilirliğini artırmaya katkı sağlayan öncü bir merkez olmak.

 


Amaç

Kariyer Merkezi olarak; öğrencilerin ve mezunların bilgi, beceri, yetenek ve isteklerine uygun, kendilerini mutlu edecek, bilinçli kariyer seçimleri yapmalarını sağlamak üzere farklı kariyer seçenekleri hakkında bilgi edinmelerini, öğrencilikten iş hayatına geçişte hazırlık yapmalarını, üniversitemizin geniş mezun ağı ve iş dünyası ile olan bağlantılarından da yararlanarak iş dünyasını daha yakından tanımalarını sağlayarak onlara yardımcı olmayı amaçlıyor.


Üniversitemiz Kariyer Merkezi’nde işe öncelikle öğrencilerin bilgi, beceri, ilgi alanları, yetenekleri ve eğitim aldıkları bölüm ile kariyer seçenekleri arasındaki bağlantıları keşfetmelerine yardımcı olarak başlıyoruz. Üniversite hayatından iş hayatına geçiş her yönüyle titiz bir çalışma ve hazırlık gerektirdiği için bu sürecin her aşamasında etkin bir şekilde yer alıyor; öğrencilere beklentilerini, isteklerini ve kariyer fırsatlarını bir araya getirip değerlendirmelerinde destek olmayı hedefliyoruz.