Mehmet Zahid Kevseri Dini İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi

İdari Personel

 

 

Yusuf Ziya ALBAYRAKOĞLU

Enstitü Sekreteri

yusufalbayrakoglu@duzce.edu.tr

Dahili: 1605

Metin ÇAKMAK

Bilgisayar İşletmeni

metincakmak@duzce.edu.tr

Dahili: 1045